GRAFICKÝ DIZAJN

služby v oblasti návrhu jednotného vizuálneho štýlu, komunikačných materiálov, knižného dizajnu, obalového dizajnu, webdizajnu, typografie a pod...

PREPRESS

služby v oblasti prípravy do tlače, úprava dodaných obrazových dát, sadzba textov a tabuliek, knižná a časopisová sadzba, kontrola pred tlačou a pod...

TLAČ

služby pre rôzne technológie tlače až po knižné spracovanie; malonákladové a vysokonákladové tlače

TVORBA PÍSMA

služby v oblasti tvorby zákazníckeho písma

GALÉRIA

Kniha

Básnická zbierka slovenskej poetky vydaná pod značkou Libros

Kniha

Detail sadzby básnickej zbierky s ilustráciami

Kniha

Detail sadzby motivačnej knihy spracovanej v grafickom štúdiu Libros

CITY LIGHT

Kampaň OSN - Nie násiliu na ženách

BILLBOARD

Hudobný festival Blues na mlyne 2016

LOGOTYP

Rodinné vinárstvo Lipár

WEB STRÁNKA

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál DoMesta.sk

KATALÓG

Svetový šampionát v bezmotorovom lietaní

REKLAMNÝ PREDMET

Hudobný festival Blues na mlyne

LOGOTYP

Spoločnosť vyrábajúca nábytok

LOGOTYP

Súkromná advokátska kancelária

JEDNOTNÝ VIZUÁLNY ŠTÝL

Súkromný hotel s reštauráciou

JEDNOTNÝ VIZUÁLNY ŠTÝL

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál DoMesta.sk

JEDNOTNÝ VIZUÁLNY ŠTÝL

Rodinné vinárstvo Lipár

REKLAMNÝ PREDMET

Hudobný festival Blues Moods

CITY LIGHT

Hudobný festival Blues Moods

MARKETINGOVÝ MATERIÁL

Súkromná audítorská spoločnosť

MARKETINGOVÝ MATERIÁL

Súkromná účtovnícka spoločnosť

DIZAJN OBALU

Hudobný nosič pre hudobnú skupinu

JEDNOTNÝ VIZUÁLNY ŠTÝL

Cirkevná materská škôlka

PLAGÁT

Hudobný festival "Country Šterusy"

JEDNOTNÝ VIZUÁLNY ŠTÝL

Výrobca nábytku

WEB STRÁNKA

Ambulancia klinickej psychológie

LOGOTYP

Cirkevná materská škôlka

DIZAJN KNIHY A TYPOGRAFIA

Kniha pre deti v bibliofilskom vydaní

DIZAJN OBALU A TYPOGRAFIA

Umenovedná kniha SAV

WEB STRÁNKA

Súkromná lekárska spoločnosť

LOGOTYPY

LOGOTYP

Ambulania klinickej psychlógie

LOGOTYP

Produkčná agentúra

LOGOTYP

Súkromné rodinné vinárstvo

LOGOTYP

Súkromná lekárska spoločnosť

LOGOTYP

Hudobný festival "Blues Moods"

LOGOTYP

Slovenský výrobca nábytku

LOGOTYP

Hudobná skupina "Social Blues Club"

LOGOTYP

Značka súkromnej účtovníckej spoločnosti "Ekopraktik"

LOGOTYP

Distribútor cukroviniek

LOGOTYP

Značka súkromnej advokátskej kancelárie

LOGOTYP

Upratovacia spoločnosť

LOGOTYP

Hudobný projekt "Modrý štvrtok | Blue Thursday"

LOGOTYP

Cirkevná materská škôlka sv. Alžbety

LOGOTYP

Hudobný festival

LOGOTYP

Rodinný penzión s reštauráciou

LOGOTYP

Občianske združenie "Trnavská hudobná spoločnosť"

LOGOTYP

Značka hotela "Mlyn"

LOGOTYP

Hudobný festival

LOGOTYP

Kultúrno-spoločenský a gastronomický portál "DoMesta.sk"

LOGOTYP

Kamenosochárska súkromná spoločnosť

LOGOTYP

Športovo-automobilová spoločnosť

LOGOTYP

Hudobný fanzín "Blues Line"

LOGOTYP

Značka audítorskej spoločnosti

LOGOTYP

Značka grafického štúdia

TYPOGRAFIA

 

FORMULA


 

DASTOD  • Názov spoločnosti: Libros, s.r.o.

    Sídlo spoločnosti: Ul. Pavla Hlbinu 1519 / 4, 917 01 Trnava

    Sídlo prevádzky: Nám. Jozefa Herdu 379/1, 917 01 Trnava

    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Mobil: 00421 905 407 469