GRAFICKÝ DIZAJN

služby v oblasti návrhu jednotného vizuálneho štýlu, komunikačných materiálov, knižného dizajnu, obalového dizajnu, webdizajnu, typografie a pod...

PREPRESS

služby v oblasti prípravy do tlače, úprava dodaných obrazových dát, sadzba textov a tabuliek, knižná a časopisová sadzba, kontrola pred tlačou a pod...

TLAČ

služby pre rôzne technológie tlače až po knižné spracovanie; malonákladové a vysokonákladové tlače

TVORBA PÍSMA

služby v oblasti tvorby zákazníckeho písma